www.rosesandgrapes.com

Komunikuj anglicky za 1 měsíc_INTENZIVNÍ KURZ

INTENZIVNÍ KURZ - Komunikuj anglicky za 1 měsíc: 

1 x týdně 90 min + ZADÁNÍ A PROHLUBUJÍCÍ KREATIVNÍ ÚKOLY K SAMOSTATNÉMU STUDIU

ONLINE NEBO V PŘÍRODĚ.

4 400,00 Kč
www.rosesandgrapes.com