www.rosesandgrapes.com

KOMUNIKUJ ANGLICKY ZA 1 MĚSÍC_intenzivní víkendový kurz

INTENZIVNÍ KURZ - KOMUNIKUJ ANGLICKY ZA 1 MĚSÍC!

3 VÍKENDOVÉ POBYTY   

8580 Kč

(nebo 1 víkend 3300 Kč)

343,00 Kč
www.rosesandgrapes.com